Öğr. Gör. Dr. SEMAHAT AYSU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. SEMAHAT AYSU

T: (0282) 250 3002

M saysu@nku.edu.tr

W saysu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm:Hazırlık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2014-2019
Tez: Designing an ESP curriculum for tourism and hotel management program at a vocational school: A case study of Şarköy vocational school (2019)
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2009-2012
Tez: The ımpacts of technology usage on the motivation level of foreign language students (2012)
Lisans
Üniversite: LEİBNİZ UNİVERSİTY HANNOVER-STUDENT EXCHANGE PROGRAM (ALMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2008-2008
Tez:
Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Orta
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Okutman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2019-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı / Yabancı Dil Eğitimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AYSU S., The perceptions of students studying at a vocational school on the role of English in their lives and their reasons to learn English, E-International Journal of Educational Research, vol. 10, pp. 1-14, 2019.
Özgün Makale Education source Erişim Linki
2. AYSU S., The Use of Discourse Markers in the Writings ofTurkish Students of English as a Foreign Language:A Corpus Based Study/İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk ÖğrencilerinKompozisyonlarında Söylem Belirleyicileri Kullanımları:Derlem Temelli Bir Çalışma, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 2017.
Özgün Makale OAJI, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, J-Gate, TÜBİTAK-ULAKBİM, Citefactor, NewJour, Google Akademik ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AYSU S., Identifying Motivation and Attitudes of Prep Class Students towards Learning English, II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (02.11.2018-04.11.2018).
Tam metin bildiri
2. AYSU S. ., THE COMPARISON OF STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARDS LEARNING ENGLISH THROUGH BOTH FACE-TO-FACE INSTRUCTION AND DISTANCE LEARNING, VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (04.09.2018-06.09.2018).
Tam metin bildiri
3. AYSU S., THE USE OF STATE VERBS WITH PROGRESSIVE TENSE IN DIFFERENT GENRES: A CORPUS BASED STUDY, VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (04.09.2018-06.09.2018).
Tam metin bildiri
4. AYSU S., IDENTIFYING THE TEACHER’S ACTION ZONE THROUGH OBSERVATION: REFLECTIVEPRACTICE, II. International Contemporary Educational Research Congress (28.09.2017-01.10.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. AYSU S., THE VIEWS OF STUDENTS ON LEARNING ENGLISH THROUGH DISTANCE EDUCATION, II. International Contemporary Educational Research Congress (28.09.2017-01.10.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. AYSU S., Social Support and Academic Achievement/SOSYAL DESTEK VE AKADEMİK BAŞARI, III. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGESS OF EURASIA (27.04.2017-30.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. AYSU S., AVCI P., Identifying Perceptions of Vocational School Students Towards Professional Ethics, 7th International Conference onGovernance Fraud Ethics and CorporateSocial Responsibility & 7th International Student Conference onGovernance Fraud Ethics and CorporateSocial Responsibility (09.12.2016-11.12.2016).
Tam metin bildiri
8. AVCI P., AYSU S., THE FACTORS INFLUENCING THE CAREER DEVELOPMENT OF WOMEN ACADEMICIANS, 7th International Women and Business Congress (09.11.2016-11.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. AYSU S., AVCI P., THE VIEWS OF WOMEN ACADEMICIANS ABOUT USING WEB 2 0 TECHNOLOGIES IN THEIR CLASSROOMS, 7th International Women and Business Congress (09.11.2016-11.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
The 6th International ELT Research Conference, Yer:Selçuk İzmirTurkey, 14.05.2010-16.05.2010.